Chuyên sỉ KHÔ CÁ CƠM ( cá chỏng ) 0.5-1kg, đã làm sạch đầu ( bảo quản đóng túi hút kín ,sạch sẽ )

  • Lượt đánh giá: 124
  • Điểm đánh giá: 5
  • Lượt xem: 10324
  • 83,430đ 101,970đ

KHÔ CÁ CƠM ( cá chỏng ) 0.5-1kg, đã làm sạch đầu ( bảo quản đóng túi hút kín ,sạch sẽ )

) 0.5-1kg, đã làm, sạch đầu ( bảo, cá chỏng ) 0.5-1kg,, CƠM ( cá chỏng, CÁ CƠM ( cá, chỏng ) 0.5-1kg, đã, ( cá chỏng ), hút kín ,sạch sẽ, ( bảo quản đóng, 0.5-1kg, đã làm sạch, đóng túi hút kín, đầu ( bảo quản, túi hút kín ,sạch, đã làm sạch đầu, bảo quản đóng túi, làm sạch đầu (, KHÔ CÁ CƠM (, quản đóng túi hút